Slovník používaných výrazov

Unikátna návšteva, unikátny návštevník

Tieto pojmy majú v princípe ten istý význam.

Unikátna návšteva predstavuje zobrazenie akejkoľvek podstránky, pričom návšteva sa počíta ako jeden pokus v priebehu konkrétneho časového obdobia, najčastejšie v priebehu jedného dňa.

Príklad: Konkrétny používateľ prezeral stránky na vašej doméne niekoľkokrát v stredu a vo štvrtok. Ukazovateľ unikátnych návštev v tomto prípade bude 2 unikátne návštevy.

Návštevnosť

Ukazovateľ návštevnosti uvádzaný k inzerátom má predstatovať celkový počet unikátnych návštev konkrétneho webu zo všetkých koncových zariadení za jednotku času, v našom prípade za jeden deň.

Denná návštevnosť v zmysle unikátnych prístupov je jeden zo základných ukazovateľov popularity webovej stránky.

Unikátne zobrazenia stránky

Unikátne zobrazenie je prezentované analogicky ako unikátna návšteva, pričom predmetom sledovania je jedna konkrétna podstránka webu. Zobrazenie sa počíta ako jeden prístup na konkrétnu URL adresu v priebehu konkrétneho časového obdobia, obyčajne jeden deň.

Príklad: Konkrétny návštevník prezeral niekoľko inzerátov (napr. otvoril 6 stránok s tovarom a jednu stránku s kontaktom vo vašom e-shope). Aj napriek tomu, že v daný deň na niektoré podstránky pristúpil viac ako jedenkrát, unikátne zobrazenia sa započítajú v priebehu meraného dňa iba raz, t.j. výsledok bude 7 unikátnych zobrazení.

Znížená cena

Príznak zníženej ceny pri inzeráte sa zobrazuje práve vtedy, ak od poslednej zmeny ceny ubehlo minimálne 6 hodín. Týmto sa obmedzí množstvo nedorozumení, ktoré sa zvyknú objaviť pri opakovanom znižovaní ceny v priebehu krátkeho obdobia.
Percento zníženia ceny sa počíta z predchádzajúcej hodnoty a z aktuálnej ceny. Ak bola cena znížená o 50% a neskôr v zmysle tohoto pravidla bola zvýšená napr. o 1%, príznak sa už nezobrazuje, a to aj napriek tomu, že pôvodná cena bola oveľa vyššia, pretože do úvahy sa berú výlučne posledné hodnoty cien.

Vďaka tomuto pravidlu sa pravidelní návštevníci tohoto portálu aj napriek častejším zmenám cien stihnú zoznámiť s aktuálnymi zľavami.